<div align="center"> <h1>Nowa Kultura nowy zin Kulturalny, Muzyczny, Filmowy,Literacki, a ponadto Poezja, Gry oraz Strefa Kob</h1> <h3>Zupe&sup3;nie nowy, internetowy zin o tematyce kulturalnej. Z Nowej Kultury dowiecie si&ecirc; wszystkiego, co warto wiedzie&aelig; o kinie, muzyce,literaturze i trendach. U nas zawsze informacje o tym co warto zobaczy&aelig;, czego warto posluchac i w co</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.nowakultura.info" rel="nofollow">http://www.nowakultura.info</a></p> </div>